Kategori: Kudüs Kavramları

Siyonizm

Siyonizm, Filistin'de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasına destek veren uluslararası Yahudi siyasi hareketidir. Söz konusu alan, Tevrat'ta bahsi geçen ve "İsrail diyarı" adı verilen topraklardır. İsrail'in kurulmasından bu yana, Siyonist hareket de şekil değiştirerek öncelikle modern İsrail devletinin desteklenmesi amacıyla varlığını sürdürmektedir. Davamız Kudüs Dergisinin 2.sayısının tamamına ulaşmak için tıklayınız Siyonizm esas olarak İsrail diyarı…
Devamını Oku

Evanjelizm (Hristiyan Siyonizmi)

Kıyametin insan eliyle geleceğini ve bunu Yahudilerin yapacağına fakat Evanjelistler süreç için altyapı hazırlaması gerektiğini inanmış tarikat olan Evanjelizm, Amerika'daki Hristiyan toplumunun en tutucu ve radikal kanadını ifade eder. Evanjelizm, ilk kez Protestan reformu sırasında Luther ve onun bağlılığı için kullanılmıştır. Ancak bugün için Evanjelizm Amerika'daki Hristiyan toplumunun tutucu kanadını ifade etmektedir. Yahudilere ve Siyonizm'e…
Devamını Oku

Süleyman Mabedi

Süleyman Tapınağı, Tevrat'a göre Kudüs'teki ilk Yahudi tapınağıdır. Süleyman aleyhisselam tarafından yapıldığı için de “Süleyman Mabedi” olarak bilinmektedir. Süleyman Mabedi niçin Aksa’da inşa edilmeye çalışılıyor? yazısı için tıklayınız Yahudi kaynaklarına göre Yahudiler göçebe hayat sürdükleri dönemde ve Filistin’e yerleşmelerinin başlarında ibadetlerini “Mişkan” adı verilen portatif tapınakta yapmaktaydılar. Ahit Sandığı da Mişkan’daki “kutsallar kutsalı” adı verilen…
Devamını Oku

Mesih Nedir?

Mesih, Musevi metinlerinde Yahudi milletinin kurtarıcısıdır. Yahudiler onun Davud soyundan Yusuf oğlu Mesih veya Efraim oğlu Mesih adı ile geleceğini inanmaktaydılar. Yahudiler Mesih'in birinci yüzyılda kendilerinin Roma İmparatorluğu'nda yaşadıkları sorunları sona erdirmek üzere gönderileceğini, dünyevi bir krallık kuracağını ve kendilerine yol göstereceğini düşünüyorlardı. 1600'lü yıllarda İzmir doğumlu bir Yahudi olan Sabetay Sevi, Yahudi toplumunu kendisinin…
Devamını Oku

İbrânî Nedir?

İbrânî kelimesinin kökü Arapça 'ıbr'dır. Ibr, nehrin bir kenarından geçmek anlamındadır. Yahudiler Fırat nehrini geçerek Arz-ı Mev'ud'a yani bugünkü Filistin'e geldiler. Bundan dolayı orada yaşayan Kenanîler, Yahudileri "nehri aşan" anlamında İbrânî lafzıyla nitelediler. Ayrıca bu kelimenin "bedevî" kelimesiyle de mana bakımından benzerliği olup kırda, çölde göçebe hayatı yaşayan demektir. İsrâiloğulları Kenan ülkesini yurt edinerek şehri…
Devamını Oku

Armageddon Savaşı

Kıyamet alametleri her dinde, hatta birçok batıl dinde ve felsefede bile mevcuttur. Kainatın batacağını, dünyanın ve insanlığın yok olacağını sadece dinler değil, modern bilim dahi kabul ediyor. Dinler ise kainatın son günleri ile ilgili bilgiler verirler. Vahiyden beslenen kaynaklar kıyamet öncesi yaşanacak olayları, alametleri bildirirler. Davamız Kudüs Dergisinin 2.sayısının tamamına ulaşmak için tıklayınız. Sırasıyla Yahudi -…
Devamını Oku

Oslo Anlaşması (13 Eylül 1993)

Oslo Anlaşması, İsrail Hükümeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında ilk defa 1993 yılında barış sürecini başlatmak için imzalanmıştır. Anlaşmanın ana destekçisi Amerika Birleşik Devletleri idi. Bu da birinci anlaşmanın Washington'da neden imzalandığını açıklıyordu. Oslo Anlaşması'nın Detayları Anlaşmanın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına dayanan "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını" yerine getirmeye yönelik süreci…
Devamını Oku

Burak Duvarı

Yahudiler ‘Süleyman Mabedi’nin kaybı sebebiyle’ ağlayarak bu duvarın önünde dua ettiklerinden, Mescidi Aksa’nın batı duvarını ‘Ağlama Duvarı’ diye adlandırmışlardır. Ancak, batı dünyasında Ağlama Duvarı-Wailing Wall olarak bilinen yerin gerçek adı Burak Duvarı olup, İslam dünyasında bu ad kullanılmaktadır. “Burak Duvarı” adı, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) İsra/Miraç mucizesi esnasında “Burak” adlı bineğini bağladığı yere atfen…
Devamını Oku

“Yahudi Mezhepleri” nelerdir

Yahudi mezheplerini üç ana-grupta incelemek mümkündür: 1- Makkabiler devrinde (M.Ö. II. yüzyıl) mevcut olan Hristiyanlık Öncesi mezhepler.(ki bunlar 5 adettir) 2- İslâm'dan sonraki yahudi mezhepleri. (ki bunlar 4 adettir) 3- Günümüz yahudi mezhepleri.(ki bunlar 5 adettir) Hıristiyanlık öncesi Yahudi mezhepleri şunlardır; 1-Hasidîler  2- Ferisîler 3-Sadukîler 4-Essnîler 5- Zelotlar a) Hasidîler;  Siyasete ilgi duymamışlardır, kendilerini Süleyman…
Devamını Oku

“Yahudi Bayramları” nelerdir?

Musevi dini bayramları ve kutsal günleriyle musevi dinine ilişkin diğer anma, kutlama ve oruç günleri “İbrani Takvimi” esasına göre düzenlenmiş olup, miladi takvime göre bazı gün kaymaları olsa da, ibrani takvimine göre her yıl aynı tarihte ve dolayısıyla aynı mevsim içinde kutlanmaktadır. Çünkü musevi takvimi “Ay” ve “Güneş” esasına göre çalışır. Ay takvimleri güneş takvimlerine göre yılda 11 gün…
Devamını Oku