Armageddon Savaşı

Kıyamet alametleri her dinde, hatta birçok batıl dinde ve felsefede bile mevcuttur. Kainatın batacağını, dünyanın ve insanlığın yok olacağını sadece dinler değil, modern bilim dahi kabul ediyor.

Dinler ise kainatın son günleri ile ilgili bilgiler verirler. Vahiyden beslenen kaynaklar kıyamet öncesi yaşanacak olayları, alametleri bildirirler.

Davamız Kudüs Dergisinin 2.sayısının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Sırasıyla Yahudi - Hristiyan - İslam kaynaklarına baktığımızda, kıyamet alametleri ile ilgili birçok konuda benzerlik görürüz.

Bunun dışında farklılık olarak Eski ve Yeni Ahit'e baktığımızda kıyamet alameti olarak büyük bir savaştan, Armageddon Savaşı ndan bahsedildiğini görürüz.

İncil'e göre insanlık tarihinin son savaşı olan Armageddon Savaşı gerçekleşecek ve bundan sonra yeryüzünde bir daha savaş olmayacaktır. Bu savaşta iyiler ve kötüler son defa karşı karşıya gelecekler ve kötülük sonsuza kadar bitecektir. İnançlarına göre tanrı, yani Hz. İsa, bizzat bu savaşta yer alacaktır.

Kelime olarak Armageddon, Megiddo'nun dağı mânâsına geliyor. Bu bölge tarih boyunca insanlık tarihini değiştiren büyük savaşlara sahne olmuş. İncil'de bu savaşlarla ilgili bilgiler mevcut. Tarihçilere göre en az 30 tane büyük savaş Megiddo'da gerçekleşmiş.

Bütün bu savaşların son büyük savaş ile farkı ise son savaşın, yani Armageddon'un İncil'e göre bizzat tanrının iyi ve kötü ile savaşı olması. Hristiyan ilahiyatçılar bu nedenle Armageddon'dan "tanrının savaşı" diye bahsederler.

İncil'e göre dünyadaki tüm krallar bu bölgede askerler ile beraber toplanacaklar ve atının üzerinde olan Hz İsa'ya karşı savaşacaklar. Başlarında Anti-Christ (Deccal) olacak ve eski Babil'in ruhunu temsil edecektir. Hz. İsa dünyayı karıştıran tüm zalimleri yok edecek ve dünyaya gerçek adaleti getirecektir.

Ardından yeni dünya düzeni kurulacak, dünya krallığı oluşacak ve yeni çağ başlayacaktır. Bu küresel hakimiyetin merkezi ise Kudüs olacaktır. Eski Roma İmparatorluğu şeklinde yönetilecek, ulus devletler kalmayacak ve uluslararası askeri güç oluşturulacaktır.

Bu nedenle bazı Hristiyan 'tarikatlar' Hz. İsa gelsin diye savaşın hemen gerçekleşmesini arzular ve bu yönde ciddi propagandalar ve eylemler yaparlar. Evanjelist literatürde buna "tanrıyı kıyamete zorlama" denir.

Evanjelistler kendilerini tanrıya bu konuda yardımcı olduklarını düşünürler. Kutsal kitaplarında geçen kıyamet alametleri gerçekleştirmek için çaba sarf ederler ve bu nedenle - sevmemelerine rağmen- Yahudilere destek olurlar, çünkü son savaşı Müslümanlar ve Yahudiler arasında olacağına inanırlar.

Savaşın gerçekleşeceğini inandıkları bölge Mezopotamya'dır. Mezopotamya, Irak, Kuzeydoğu Suriye, Güneydoğu Anadolu ve Güneybatı İran topraklarından oluşmaktadır. Mezopotamya kelime anlamı ile "iki ırmak arasındaki bölge" mânâsına gelir ve bu bölge Dicle ile Fırat nehirleri arasındadır.

Aynı şekilde Tevrat'ta vaat edilmiş topraklar olarak görülen bölge Nil ile Fırat nehirleri arasıdır. Bu bölgede krallığın kurulacağını inanırlar.

Bazı kaynaklara ve Hristiyan tefsirlere göre savaşın çıkış nedeni bu bölgede kurulması planlanan bir Kürt devleti olacak ve büyük savaş Türklerle yapılacaktır.

Bu alametleri inanan kıyamet tarikatları sayısal olarak az, fakat lobileri sayesinde dış politikaları etkileyebilecek güçteler.

Özellikle ABD'de bulunan Evanjelistler tüm güçleriyle bu kehanetlerin oluşmasına yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla bu fikir bilinçaltlarında bulunduğu sürece bu fantezilerini realiteye dönüştürme hevesinde olacaklar.

Örneğin ABD eski başkanı Ronald Reagan'ın 1981 yılında Armageddon ile ilgili sözleri kayıtlarda mevcut:

"Dünya tarihinde ilk kez Armageddon Savaşı'nın başlaması ve Mesih'in ikinci gelişi için her şey yerinde. "Eski Ahit'te ki antik peygamberlere ve Armageddon işaretlerine dönüp baktığımda, savaşın gerçekleşeceğini görecek kuşağın biz olup olmadığımızı merak etmekten kendimi alamıyorum."

Ümmet-i Muhammed'in Ortak İmtihanı Kudüs (Ali Yelgün) kitabının Armageddon Savaşı bölümünden yararlanılmıştır.

Henüz Yorum Yapılmamış