Kategori: Kudüs Kavramları

“Evanjelizm” ne demektir

Evanjelizm; köken itibariyle iyi haber, müjde, asıl gerçek anlamlarına gelen latince euangelium kelimesinden türetilmiştir. Kelime anlamı olarak da; İncil'deki mesajları yaymak, öğretmek anlamına gelmektedir. Günümüzde ise evanjelizm, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasında etkin rol oynayan ve Kutsal Kitap'ı referans alan İngiliz Protestan mezhebinin bir kolu olan Puritenlerin devamı sayılan bir akım/mezheptir. Evanjelik ise ABD'de büyük bir…
Devamını Oku

“Arz-ı Mev’ud” ne demektir

  Arz-ı Mev’ud sözlük anlamı itibariyle vadedilmiş yer demektir. Arz-ı Mev'ud terimi, Maide Suresi’nin 21- 26. ayetlerinden hareketle, Allah'ın, Hz. Musa (as)’nın ümmetine Murad-i İlahi’yi tecelli ve tezahür etmeleri için, yani, Hz Musa (as)’ya tabi olan muvahhid (Allah’ın birliğine inanan) ve mümin kulların bu bölgede Hz. Musa (as)’nın şeriatını hakim kılma görevini üstlenmeleri için vermeyi vadettiği…
Devamını Oku

“Yahudi” ne demektir

Yahudi ibrani ve israili de denilen ve Sami kavimlerinden olan bir ırka ve bu ırkın bağlı bulunduğu dini inanca verilen addır.  “Yahudiler dediler ki: “Allah’ın eli bağlıdır.” Kendi elleri bağlandı/elleri bağlanasıcalar! Söylemiş oldukları lakırdı yüzünden lanetlendiler..” (Maide 64) “Sonunda verdikleri misakı bozdukları için onları lanetledik de kalplerini kaskatı yaptık.” (Maide 13) İsrailoğulları da denilen  bu kavme…
Devamını Oku

“Siyonizm” ne demektir

Siyonizm,1897 Basel Konferansı'yla teşkilatlanmaya başlayan bir ideolojik oluşumdur. Yahudiler bu konferanstan önce de devlet yönetimleriyle irtibat kurarak birtakım siyasi oyunlar çeviriyorlardı. Ancak Siyonist ideolojiye göre teşkilatlanmanın başlamasıyla birlikte bu işi tek merkezden ve daha organize bir şekilde yürütmeye başlamışlardır. Böylece güçlerini ve etkilerini daha da artırmışlardır.[1] İki dünya savaşının kargaşası İçerisinde Filistin'de iyice artan Yahudi…
Devamını Oku

“Filistin” ne demektir

Filistin yalnızca belli bir coğrafyaya sıkışmış değildir” diyor Naci el Ali “Filistin, insani boyutuyla, haklı davaların simgesidir; bu davalar için ister Mısır’da, ister Vietnam’da, ister Güney Afrika’da mücadele edilsin.” FİLİSTİN TARİHSEL TANIMLAMASI  “Palestina” teriminin mucidi Roma İmparatoru Hadrian’dır. Romalıların amacı,  semit ırkından olmayan ve Yahudilerin uzun zamandır düşmanı olan Philistines kabilesinin isminden esinlenerek Eretz Yisrael’i…
Devamını Oku