Siyonizm

Siyonizm, Filistin'de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasına destek veren uluslararası Yahudi siyasi hareketidir.

Söz konusu alan, Tevrat'ta bahsi geçen ve "İsrail diyarı" adı verilen topraklardır. İsrail'in kurulmasından bu yana, Siyonist hareket de şekil değiştirerek öncelikle modern İsrail devletinin desteklenmesi amacıyla varlığını sürdürmektedir.

Davamız Kudüs Dergisinin 2.sayısının tamamına ulaşmak için tıklayınız

Siyonizm esas olarak İsrail diyarı ile Yahudileri ilişkilendiren tarihi bağlar ve dini gelenekler kavramına dayanmaktadır. Büyük ölçüde Avrupa Yahudilerinin kıtanın dört bir yanında yükselen antisemitizme (Yahudi düşmanlığı) verdiği bir tepki şeklinde başlayan bu hareketin çağımızdaki kurucuları çoğunlukla laik Yahudilerden oluşmaktadır. Başlangıçta asimilasyona ve Yahudilerin Avrupa'da ki durumuna karşı alternatif tepkiler sunan çok sayıdaki Yahudi siyasi hareketinden biri olan Siyonizm hızla büyümüş, Yahudi soykırımının ardından da Yahudi siyasi hareketleri arasında hakim güç halini almıştır.

Siyasi hareket, Avusturyalı - Macar gazeteci Theodor Herzl tarafından "Yahudi Devleti" adlı eserinin yayınlanmasının ardından 19. yüzyılın sonlarında resmen kurulmuştur. İsrail diyarına (Yahudilerin iddiası) Yahudi göçünü teşvik etmeyi amaçlayan hareket, sonunda Yahudiler için bir anavatan olarak İsrail'i kurma hedefine 1948 yılında ulaşmıştır.

Savunucuları Siyonizm'in amacını Yahudi ulusu için kendi kaderini tayin olarak görmektedir. İsrail'de yaşayan Yahudilerin dünya üzerindeki Yahudiler içinde payı, hareketin hayata geçirilmesinden bu yana sürekli artmıştır.

Bütün Siyonistlerin buluştuğu ortak payda, İsrail diyarının Yahudiler için milli yurt olarak tanımlanmasıdır. Bu tanımlama ve anlayış, tarihi bağların ve dini geleneklerin Yahudileri İsrail'e bağlamasından doğar.

Siyonizm standart bir ideolojiye dayanmaz ve birçok ideoloji arasındaki diyaloglara dönmüştür: Genel Siyonizm, Dini Siyonizm, İşçi Siyonizmi, Yeşil Siyonizm vb.

Siyonizm kelimesi esas olarak, Kudüs yakınlarında bulunan Siyon Dağı ile bu dağ üzerindeki Siyon kalesini belirtmek için kullanılmaktaydı. Sonraları Kral Davud döneminde "Siyon" tüm Kudüs şehrini ve İsrail diyarına atıfta bulunan bir kavram haline geldi.

Tevrat'ta ki birçok cümlede İsrailoğullarından Siyon halkı, Siyon'un oğulları ya da kızları olarak bahsedilir.

Muharref Tevrat'ta Siyonizm şöyle ifade edilmiştir:

"Son günlerde vaki olacak ki, dağların başında Rab evinin dağı pekiştirilecek ve tepelerden yukarı yükselecek ve bütün milletler onu akacaklar ve çok kavimler gidecekler ve diyecekler, gelin Rabb'in dağına. Yakub'un ilahının evine çıkalım. kendi yollarını bizi öğretecek ve onun yollarında yürüyeceğiz. Çünkü şeriat Siyon'dan ve Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak ve milletler arasında hükmedecek..." (İşaya, 2-4)

" Rab Yahova şöyle diyor: İşte, milletlere elimi kaldıracağım ve kavimlere bayrağımı yükselteceğim ve senin oğullarını kucaklarında getirecekler ve senin kızlarını sırtlarında taşıyacaklar. Ve krallar sana lala ve kraliçeler sana dadı olacaklar; yere kapanıp ayaklarının tozunu yalayacaklar ve bileceksin ki, Rab benim. " (İşaya, 2-3)

Yahudi milliyetçiliğini tanımlamak için kullanılan bir terim olarak "Siyonizm", ilk milliyetçi Yahudi öğrenci hareketi Kadimah'ın kurucusu Avusturyalı Yahudi yayıncı Nathan BirnBaum tarafından, kendi çıkardığı "Selbstemanzipation" adlı gazetede, 1890 yılında ortaya atılmıştır.

Siyonizm'in ilk dönemlerinde, Yahudilerin Avrupa dışına yerleştirilmesine yönelik bir dizi teklif getirilmişse de bunlar eninde sonunda ya reddedilmiş ya da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu tekliflerin yarattığı tartışmalar ise Siyonist hareketin niteliği ve odağının tanımlanmasına katkıda bulunmuştur.

Henüz Yorum Yapılmamış