Kadim Kudüs Şehri ve Mescid-i Aksa Manzaraları

Kubbetü’s-Sahra, Resulullah (s.a.s.)’ın miraca çıkarken bastığına inanılan kayanın üzerine inşa edilmiştir. Sahra kelimesi de kaya anlamına gelir ve Kubbetu’s-Sahra isimlendirmesi bu kayaya binaen verilmiştir. Ancak Türkiye’de hala birçokları tarafından Mescidi Aksa olarak bilinen mabed işte bu mabeddir.

Bilinenin aksine Mescidi Aksa, Kubbetu’s-Sahra’nın ve Kıble Mescidi'nin de içinde yer aldığı 144 dönüm alanın tamamıdır.

http://www.mimdap.org/?p=10276&page=3

 

 

 

 

Henüz Yorum Yapılmamış