Kudüs Ümmet-i Muhammed’in Ortak İmtihanı / Ali Yelgün

Müslüman, dünyada kaldığı sürece imtihan halindedir. Her devrin imtihanı ise farklıdır. Günümüz Müslümanlarının ortak imtihan yeri de Kudüs ve Mescid-i Aksa'dır.

'Ümmet- Muhammed'in Ortak İmtihanı Kudüs' kitabı bu imtihanla ilgili durum tespiti yapmaya, ümmetin ahvalini sorgulamaya ve üzerimize düşen görev ve sorumlulukları ne kadar yerine getirebildiğimizi incelemektedir.

Ebu Davud'un rivayet ettiği bir Hadis-i Şerif'te Peygamber efendimiz (sav) şöyle buyuruyor;

“İleride milletler tabaktaki yiyeceklere üşüştükleri gibi başınıza üşüşeceklerdir.”

Bunun üzerine sahabelerden biri şöyle dedi:

“Ey Allah’ın resulü! Acaba o gün bu, bizim azlığımızdan dolayı mı olacak?”

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soru üzerine şöyle buyurdular:

“Hayır, siz o gün çok olacaksınız. Fakat o çokluğunuz selin getirdiği çöpler gibi olacaktır. Yüce Allah düşmanlarınızın kalbinden, sizden korkma duygusunu çıkaracaktır. Sizin kalbinize ise basitlik duygusunu yerleştirecektir.”

Sahabelerden biri şöyle sordu: “Ey Allah’ın Resulü! Acaba basitlik nedir?”

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya şöyle cevap verdiler:

”Dünya’yı sevmek ve ölümden hoşlanmamaktır.” ( Ebu Davud, Melahim, 5-4297)

Duyarlı kardeşim,

Peygamber efendimizin bu hadis-i şerifini incelediğimiz zaman, şu tespitlere ve çözüm yollarına kulak vermek zorundayız;

  • Milletlerin tümü başımıza üşüşmüştür.
  • Aslında Ümmet-i Muhammed nüfus olarak çok fazladır, fakat etkimiz yok (nüfuz) gibidir.
  • Davranışlarımızdan dolayı Allah, düşmanlarımızın kalbinden bizden korkma duygusunu almış ve bizim kalbimize de basitlik duygusunu vermiştir.
  • Müslümanların kalbine dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmama duygusu vermiştir.
Müslümanların çağımızdaki en büyük hastalığı kendilerini basit, küçük ve hor görmeleridir. Bir müslüman tek başına değerini ve gücünü kavrasa bile ferdi çabalarıyla kendini küfrün egemenliğinden kurtaramaz. Yine küfrün önünde bir çöp misali sürüklenecektir.
Hakikatte ise dik durabilmek için kaya parçaları gibi müslümanlarla kol kola girip büyük kitle haline gelerek kendini ve ümmeti kurtarma onuruna erişecektir.

EDİTÖRÜN YORUMU

-Dinini önemseyen ve gereklerini yapma gayretindeki bir müslüman için Kudüs ne ifade eder? sorusunun “etrafını cami, ağyarına mani” bir cevabıyla başlayan kitap, meselenin kavranması için elzem kavramları ehl-i sünnet akidesine ve objektif ilmi verilere göre açıklıyor.

Son kısımda ise başlığın hakkı tam olarak verilerek, “unutulmaması gereken tarihler” kısa  ve öz olarak vurgulanmış.

Bu mühim konu/dava ile ilgili bilgi edinmek için başlangıç kitabı olarak kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ayrıca, Ali Yelgün Hocamızdan kitabın genişletilmiş yeni baskılarını ve takip eden ciltlerini de heyecanla bekliyoruz.

Ümmet-i Muhammed'in Ortak İmtihanı Kudüs / Ali Yelgün / Tahlil Yayınları

Henüz Yorum Yapılmamış