Theodore Herzl / Yahudi Devleti

Yahudi milliyetçiliği Siyonizmin kurucusu kabul edilen Theodore Herzl, ırkına vaadedildiğine inandığı Filistin topraklarında bir devlet kurma düşünü Yahudi Devleti kitabında kaleme aldı.

Theodore Herzl kuruluşunu göremediği devletin bayrağının tasarımından göçmenlerin yolculuk ön hazırlıklarına, yerleşilecek toprağın ıslahına, günlük çalışma saatlerinin sınırlanmasına varıncaya kadar ayrıntılı tarifleriyle rehber niteliğindeki Yahudi Devleti, coşkulu bir manifesto özelliği taşıyor.

Yazar ve gazeteci kimliğinin yanında, Yahudiler için Filistin'den toprak talebiyle Sultan Abdülhamit'le yaptığı görüşmelerle de tanınan Herzl'in kitabını, hayatı ve bahsi geçen görüşmelere ilişkin bir giriş yazısıyla sunuluyor.

"Basel'de ben Yahudi Devleti'ni kurdum. Eğer yüksek sesle söylersem, bana bütün dünya güler. Oysa, belki beş fakat hiç şüphesiz ki elli yıl içinde herkes bu gerçeği görecektir. Yahudi Devleti'nin varlığı manevi temellere oturtulmuştur. Bu devlet Yahudi halkının bu konudaki istek ve azmi ile kurulmuştur."

Theodore Herzl

Yahudi Devleti / Theodore Herzl / Sümer Kitabevi / 1. Baskı 2017 / 136 sayfa

Editör notu: Kıymetli okuyucularımızın dikkatine!

Kudüs kitaplığı bölümünde Kudüs'ümüz ile ilgili kayda değer tüm eserlerin tanıtımı amaçlanmakta, kitap öneri listesi gibi değerlendirilmemelidir. Bahsedilen eserlerden "Yahudi Devleti" kitabı Yahudilerin dünya görüşünü, olaylara bakış açısını ve motivasyon kaynağını öğrenme açısından önem arz etmektedir. Bu düşünceyle "Kudüs Kitaplığı" bölümünde Herzl'in “Yahudi Devleti” kitabına da yer verilmiştir.

Paylaşımlarımızı yakından ve dikkatli bir şekilde takip eden, gerektiğinde bizi kılıçları ile değilse de mesajlarıyla düzeltecek dostlarımızın varlığı bize güven ve mutluluk vermektedir.

Paylaşımlarımızla ilgili olumlu / olumsuz mesajlarınızın devamını istirham ediyoruz.
Peygamber Efendimizin (sav) buyurduğu şekliyle "birbirimizi yıkayan eller" gibi oldukça bir anlamı da temizlik olan Kudüs-i Şerif'imize daha layık neferler olacağımızı ümit eder, şimdiden nazik uyarılarınız için teşekkürlerimizi arz ederiz.

Bir önceki Kudüs kitap için;

Henüz Yorum Yapılmamış