Siyonizm ve Türkiye / Doç. Dr. Yaşar Kutluay

Siyonizm; en geniş anlamıyla "Arz-ı Mev'ud" yani Filistin dışındaki bütün Yahudileri yine orada toplamak ve sonra da Süleyman Mabedi'ni Siyon Dağı üzerinde yeniden inşa etme idealidir.

Bu kitap, ömrünü dünyanın birçok ülkesine dağılmış ve bir yurt özlemi içinde yaşayan yahudileri "Arz-ı Mev'ud" kabul ettikleri Filistin’de bir Yahudi devleti kurulması ülküsüne adayan politik Siyonizm kurucusu  Theodor Herzl’in, Yaşar Kutluay hoca tarafından yorumlanmış anılarıdır.

Herzl, yahudi devleti kurulması davasına öylesine inanmıştır ki, bu uğurda Sultan'ın en yakınındaki paşaları davasına hizmet etmeleri için paraya boğmuş, sarayı adeta rüşvetle satın almıştır.

Dünya kamuoyunu harekete geçirir ve zengin yahudileri bu hayali gerçekleşmesi için seferber eder. Bu uğurda Avrupa’daki yahudi basınını Osmanlı Devleti'nin aleyhine çevirir.

Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay

Dış borçlardan dolayı kıvranan Osmanlı'nın küllerinin arasından bir Yahudi devletinin çıkacağına inanan Herzl, 1900'lerin başlarında gelecek 50 yılda İsrail’in kurulacağını ifade ederken;
1948’de Ben Gurion’un İsrail’in kuruluş haberlerini dünyaya duyurması, Herzl’in ne kadar ileri görüşlü olduğunu ortaya koyuyordu.
Yazarın hayatını ortaya koyarak çevirdiği bu kitap, layıkıyla okunup, anlaşıldığı takdirde, ülkemizin bugünkü durumu ve Siyonizmin gerçek hedefi çok daha iyi anlaşılacaktır.
Bu kitap; Siyonist hareketi ilk defa realize eden ve ölümüne kadar harekete liderlik yapan Thedor Herzl'in;
Osmanlı Devleti'nden Filistin civarında toprak satın almak uğruna sonu gelmez faaliyetlerini, 2. Abdülhamid'in karşı tavırlarını ve gelişen olayları içermektedir.
Herzl'in kendi notlarından kaleme aldığı ve tarihe ışık tutan bu anıların Türkiye'yi ilgilendiren bölümleri Yaşar Kutluay'ın önemli yorumlarıyla okura sunulmuştur.

Siyonizm ve Türkiye / Doç. Dr. Yaşar Kutluay / Bilge Karınca Yayınları / 1. Baskı 2010 / 318 sayfa

Henüz Yorum Yapılmamış