Müslümanlar ve Filistin Davası / Ebu’l Hasen Ali En-Nedvi

"Kardeşlerim! Size Hint kıt'asının bir sesi olarak sesleniyorum. Filistin'in işgal edilmesi üzerine bütün Müslümanların olağanüstü bir hayat yaşamaları ve sürekli hazırlıklı olmaları gerekirdi." der Ebu'l Hasen Ali En-Nedvi "Müslümanlar ve Filistin Davası" kitabında...

Yüce Allah'ın onlara helal kıldığı zevkleri bile kendilerine yasaklamaları gerekirdi. Zafer kazanan başarılı ordular tarihte hep böyle yaptı.

Kudüs şairi Nuri Pakdil "Müslümanlar ve Filistin Davası" kitabını mütalaa ederken.

Hindistan'da üç buçuk asır hüküm süren Moğol devletinin kurucusu Babür beraberinde yirmi bin savaşçı bulunarak meydana çıktı. Düşmanı Rana Sanga içinde iki yüz bin savaşçının bulunduğu büyük bir orduyu komuta ediyordu.

Ne yaptığını biliyor musunuz? Babür, şaraba düşkün biriydi. İçmeden duramıyordu.Tarihte onun şaraba düşkün olduğu bilinir. Çarpışma alanında biranda durdu ve Allah'a tevbe etti.

"Ey Allah'ım! Ben kendime şarabı yasaklıyorum ve artık onu kendime yaklaştırmayacağım" dedi.

Haramlardan ve çirkin işlerden uzaklaştı. Sonra savaşa daldı, hedefine odaklandı ve kendini meşgul eden bütün engellerden kurtularak düşmanla çarpıştı. Böylelikle büyük bir zafer kazandı. Mimari ve sosyal eserleri halen kalıcı bir şekilde ayakta duran bu büyük devleti kurmayı başardı. İşte işi ciddiye alan şahıslar, milletler ve ordular ciddi iş yapar ve netice alırlar.

Müslümanlar ve Filistin Davası / Ebu'l Hasen Ali En-Nedvi / Asalet Yayınları / 1.Baskı 2018 / 305 sayfa

Bir önceki kitap Orta Doğu'nun Kalbi Kudüs kitabı için;

Henüz Yorum Yapılmamış