İsrail Sorunu & Siyasi Siyonizm / Roger Garaudy

1983 yılında kitabının başlığına bilhassa “İsrail Sorunu” diyerek kamuoyu önünde konuşmalar yapan Garaudy, maalesef kitabı yayınladıktan sonra Fransa’da tecrit edilmiştir.

Garaudy, ölüm tehditleri almış ve büyük bir sessizliğe mahkum bırakılmıştır.

Bu kitabı Paris’te çıkaran yayınevi, İsrail’in Fransa’daki siyonist lobisi tarafından iflas ettirilmiştir. O günden bugüne kadar da (Ekim 2017 yılına kadar) hiçbir yayınevi bu eseri tekrar basmaya cesaret edememiştir.

Garaudy, bu eserinden 13 yıl sonra “İsrail, Mitler ve Terör” kitabını yazdı, fakat kimse yayımlamaya cesaret edemediği için, kendi adına bastırdı, cezaya çarptırıldı, kitabın satışı ABD ve Avrupa’da yasaklandı.

Roger Garaudy, “İsrail Sorunu / Siyasi Siyonizm” kitabının girişinde, “Biz tabulaştırılmış bir konuya el atıyoruz, yani Siyonizm ve İsrail devleti konusuna.” diyerek söze başlıyor ve şöyle devam ediyor:

“Fransa’da siz Hıristiyanlık dogmalarını veya marksizmi tenkit edebilirsiniz, ateizmi veya milliyetçiliği yerden yere vurabilirsiniz.

Fakat siyonizmin ne olup olmadığını inceleyecek olursanız başka bir dünyaya geçersiniz, yani edebiyat sahasından adliye alanına geçersiniz.”

"İsrail Sorunu & Siyasi Siyonizm" adlı eser, asla Yahudilere hakaret etmeyen, sadece siyasî siyonistlerin gizli ve açık bütün emellerini gözler önüne seren, reddedilmez belgelere ve inkârı mümkün olmayan bilgilere dayalı bir dosyadır.

Bu kitap, daha 1980’li yılların başında, Irak ve Suriye’nin bölünüp parçalanacağını kesin bir dille haber veriyordu. Yakınlarda Ortadoğu’da gerçekleşecek daha başka bölünmelere de dikkat çekiyordu.

İsrail Sorunu & Siyasi Siyonizm / Roger Garaudy / Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları / Ekim 2017 / 208 sayfa

Bir önceki Kudüs kitap için;

Henüz Yorum Yapılmamış