Selahaddin / Namık Kemal (Yay. haz. Ali Emre)

“Selahaddin, Haçlılar denen bela selinin karşısına sanki kudret eliyle çekilmiş canlı bir set idi. Öyle ki o sel, onun direnme gücü karşısında parçalara ayrıldı ve en sonunda yok oluşun dibine çöktü."

"Her ne kadar eserleri ölümünden sonra uzun süre yaşamadıysa da o azametli adı, yedi harikanın şöhreti gibi dünya durdukça bâkidir.”

Bu kitap, Namık Kemal’in bir buçuk asır önce yazdığı önemli biyografilerden biri.

Yayımlandığında ciddi bir etki ve aynı konuda yazma isteği uyandıran bu küçük fakat önemli eseri, Ali Emre, hem günümüz yazısına hem de sadeleştirip dipnotlar ekleyerek günümüz Türkçesine aktardı.

Selahaddin, Namık Kemal

“Şark’ın en sevgili Sultanı”nın hayatını ve mücadelesini coşkulu bir dille yorumlayan eser, tarihe ilgi duyanlar ve genç okuyucular için kıymetli bir yol arkadaşı.

Selahaddin /Namık Kemal (Yay. haz. Ali Emre) / Temmuz Yay. /2019/80 sayfa

Bir önceki Kudüs kitap için;

Henüz Yorum Yapılmamış