Kategori: Diğer

Yusuf Ağa Kubbesi

Küçük bir kubbenin üzerini örttüğü küçük bir odadan ibaret olan Yusuf Ağa Kubbesi, Kıble Mescidi'nin batı kısmına bulunur. İslam Müzesi'nin hemen yanına konumlanan Yusuf Ağa Kubbesi, Sultan IV. Mustafa döneminde Kudüs valisi olan Yusuf Ağa tarafından yaptırılır. Kubbe, günümüzde Mescid-i Aksa ziyaretçilerinin danışma ofisi olarak kullanılmaktadır. Bu değerli çalışmalarda büyük emeği olan başta Taha Kılınç…
Devamını Oku

Silsile Kubbesi – Kudüs

Silsile Kubbesi, miladi 691 yılında Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından inşa edilmesi için emir verilen kubbedir. Kubbetü's Sahra'nın doğusunda bulunan kubbe, Kubbetü's Sahra gibi altıgen şeklinde fakat yapı olarak daha küçüktür. Bazı tarihi kaynaklarında Kubbetü's Sahra'nın nasıl yapılacağına dair ilk örneğin Silsile Kubbesi olduğu geçiyor. 11 köşenin üzerine yerleştirilen kubbe, Osmanlı döneminde Kanuni Sultan…
Devamını Oku

Silsile Kapısı Minaresi – Kudüs

Mescid-i Aksa'nın batı kısmında bulunan Silsile Kapısı'nın üzerinde, aynı bölgedeki revakların hemen yanında bulunan Silsile Kapısı Minaresi, 1329 yılında Emir Seyfeddin Tenkez b. Abdullah en-Nâsırî tarafından inşa ettirilmiştir. 1922'de yaşanan Kudüs depremi esnasında ciddi zarar görmüştü fakat İslam Vakfı tarafından restore edildi. Silsile Kapısı Minaresi, Yahudilerin Burak (Ağlama) Duvarı'na baktığı için “güvenlik gerekçesiyle' Müslümanların minareye…
Devamını Oku

Ruhlar Kubbesi – Kudüs

Kubbetü's Sahra'nın avlusunda yer alan Ruhlar Kubbesi, 16. yüzyılda inşa edilmiştir. Birbirine sekiz ayrı kemerle bağlanmış olan mermer sütunların bir kubbe ile birleştirilmesinden meydana gelir. Ruhlar mağarasına yakınlığından ötürü Ruhlar Kubbesi ismiyle anılmaktadır. Bu değerli çalışmalarda büyük emeği olan başta Taha Kılınç olmak üzere tüm Mecra ve Gzt ekibine, 3D modellemeye katkılarından ötürü de Siyah…
Devamını Oku

Rahmet Kapısı – Kudüs

Mescid-i Aksa'nın doğu yönündeki surların üzerinde bulunan Rahmet Kapısı, “Tövbe Kapısı' diye de isimlendirilir. Hristiyan literatürüne göre Altın Kapı da denmektedir. Bu kapılar Mescid-i Aksa'nın zemininden birkaç basamak aşağıya inilen, yüksek bir binanın içerisinde bulunur.Yan yana bulunan iki kapıdan oluşur ve kuzeydeki kapıya Tövbe Kapısı, güneydeki kapıya ise Rahmet Kapısı denir. Rahmet Kapısı ismi yanında…
Devamını Oku

Nebi Mihrabı – Kudüs

Miraç Kubbesi'nin yakınında bulunan Nebi Mihrabı, Hz. Peygamber'in Miraç gecesi tüm peygamberlere ve meleklere imam olup namaz kıldırdığına inanılan yeri işaretlemek amacıyla o noktaya inşa edilmiştir. Kubbetü's Sahra'nın kuzeybatısında bulunan kubbenin ve mihrabın yapılması iki aşamada tamamlanmış. Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman zamanında Kudüs ve Gazze valisi olan Muhammed bey, 1539 yılında boyu yaklaşık 70…
Devamını Oku

Nahiv Kubbesi – Mescid-i Aksa

Nahiv Kubbesi, 1207 yılında Melik Muazzam İsa tarafından inşa ettirilmiştir. Arap dilini öğretmek ve nahiv ilmini tahsil ettirmek amacıyla kurulan Nahivciler Medresesi'ne ilave ediliyor. Medreseye nisbetle kubbeye Nahiv Kubbesi ismi veriliyor. Yapının kuzey cephesinde “Hayırsız Evlatlar' isminde iki mermer sütun bulunuyor. Bu kubbenin bulunduğu yapı Kudüs'te kültürel hayata çok katkı sağlamıştır. Özellikle Arap dili ve…
Devamını Oku

Musa Kubbesi – Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa'nın batısında yer alan Musa namazgahının ortasında bulunan Musa Kubbesi, 1250 yılında Eyyubiler döneminde inşa edildi. O yıllarda büyük alimlerin ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla bir mekan tahsis etmek istiyorlar ve bu mekan bu amaçla inşa ediliyor. Musa Kubbesi kare şeklinde bir oda ve odayı örten bir kubbeden oluşuyor. Bazı tarihi kaynaklara göre bu kubbenin…
Devamını Oku

Muhammediye Kubbesi

1700 yılında Osmanlı padişahı Sultan II. Mustafa zamanında, dönemin Kudüs valisi Muhammed Bey tarafından inşa ettirilen Muhammediye Kubbesi, Kubbetü's Sahra'nın kuzeybatısında bulunuyor. Kubbenin içerisinde iki oda bulunuyor ve bu odaların biri zemin kısmında, diğeri de zeminin altında yer alıyor. Muhammediye Kubbesi diye isimlendirilmesinin sebebi Sufi bir İslam alimi olan Muhammed el-Halili'ye nisbet ediliyor. Kubbenin diğer adı…
Devamını Oku

Mirac Kubbesi – Kudüs

Emeviler döneminde burada bulunan başka bir kubbenin yerine inşa edilen Mirac Kubbesi, Hz. Peygamber'in Mirac'a yükselişinin bir hatırası olarak inşa ettiriliyor. Mirac Kubbesi otuz sütunun taşıdığı sekizgen şeklinde bir yapıdan meydana geliyor. Kubbenin içerisinde güney kısımda yer alan bir mihrap bulunuyor. Miladi 1200 yılında Kudüs valisi Osman bin Ali ez-Zencebilî tarafından restore edildi. Kubbenin üzerinde…
Devamını Oku