Kategori: Kudüs Video

Nahiv Kubbesi – Mescid-i Aksa

Nahiv Kubbesi, 1207 yılında Melik Muazzam İsa tarafından inşa ettirilmiştir. Arap dilini öğretmek ve nahiv ilmini tahsil ettirmek amacıyla kurulan Nahivciler Medresesi'ne ilave ediliyor. Medreseye nisbetle kubbeye Nahiv Kubbesi ismi veriliyor. Yapının kuzey cephesinde “Hayırsız Evlatlar' isminde iki mermer sütun bulunuyor. Bu kubbenin bulunduğu yapı Kudüs'te kültürel hayata çok katkı sağlamıştır. Özellikle Arap dili ve…
Devamını Oku

Musa Kubbesi – Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa'nın batısında yer alan Musa namazgahının ortasında bulunan Musa Kubbesi, 1250 yılında Eyyubiler döneminde inşa edildi. O yıllarda büyük alimlerin ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla bir mekan tahsis etmek istiyorlar ve bu mekan bu amaçla inşa ediliyor. Musa Kubbesi kare şeklinde bir oda ve odayı örten bir kubbeden oluşuyor. Bazı tarihi kaynaklara göre bu kubbenin…
Devamını Oku

Muhammediye Kubbesi

1700 yılında Osmanlı padişahı Sultan II. Mustafa zamanında, dönemin Kudüs valisi Muhammed Bey tarafından inşa ettirilen Muhammediye Kubbesi, Kubbetü's Sahra'nın kuzeybatısında bulunuyor. Kubbenin içerisinde iki oda bulunuyor ve bu odaların biri zemin kısmında, diğeri de zeminin altında yer alıyor. Muhammediye Kubbesi diye isimlendirilmesinin sebebi Sufi bir İslam alimi olan Muhammed el-Halili'ye nisbet ediliyor. Kubbenin diğer adı…
Devamını Oku

Mirac Kubbesi – Kudüs

Emeviler döneminde burada bulunan başka bir kubbenin yerine inşa edilen Mirac Kubbesi, Hz. Peygamber'in Mirac'a yükselişinin bir hatırası olarak inşa ettiriliyor. Mirac Kubbesi otuz sütunun taşıdığı sekizgen şeklinde bir yapıdan meydana geliyor. Kubbenin içerisinde güney kısımda yer alan bir mihrap bulunuyor. Miladi 1200 yılında Kudüs valisi Osman bin Ali ez-Zencebilî tarafından restore edildi. Kubbenin üzerinde…
Devamını Oku

Kubbetü’s Sahra – Kudüs

Kubbetü's Sahra, Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından inşa ettirilmiş, yapımı 692 yılında tamamlanmıştır. İslam mimarisinde günümüze kadar ulaşan en eski ve en güzel örneklerden biri olan Kubbetü's Sahra, Hz. Peygamber'in Miraç'a yükseldiğine inanılan Muallak Taşı'nın üzerine inşa edildi. Kubbe, Mescid-i Aksa'nın tam ortasında, zeminden 4 metre daha yüksekte bulunuyor. Kubbenin bulunduğu alana sekiz farklı…
Devamını Oku

Kayıtbay Sebili – Kudüs

Sultan Seyfeddin İnal tarafından 1456 yılında inşa ettirilen Kayıtbay Sebili, 1482 yılında restore edilmiştir. Yapının ilk inşa edildiği zamandan bu yana geriye yalnızca bu sebil kalmıştır. Sultan Kayıtbay bu yapıya renkli taşlar ilave ettirmiş ve zeminini mermer döşetmiştir. Kubbesi ve duvarları İslam motifleriyle süslenmiş olan Kayıtbay Sebili, 1883 yılında II. Abdülhamid Han döneminde yeniden restore…
Devamını Oku

Kase Şadırvanı – Kudüs

1193 yılında Eyyubiler döneminde Sultan Adil Ebu Bekir Eyyübi tarafından abdesthane olarak inşa ettirilen Kase Şadırvanı, 1327 yılında Emir Tenkez Nâsırî tarafından restore edilmiştir. Geçen zamanın ardından zarar gören şadırvan, Sultan Kayıtbay tarafından o dönemde ikinci kez restore edilir. Kase Şadırvanı, yuvarlak bir havuzdan oluşur ve orta kısmında bir fıskiye bulunur. Etrafına abdest alacak olan…
Devamını Oku

Kadı Burhaneddin Minberi

Kadı Burhaneddin Minberi, Kubbetü's Sahra'nın avlusunda, Kıble Mescidi'ne giden güney kemerlerin batı bölümünde yer almaktadır. 1309 yılında Başkadı Burhaneddin Cemaâ tarafından inşa ettirilmiştir. Kadı Burhaneddin Minberi, ilk yapıldığı dönemlerde ahşaptan ve tekerlekli bir şekilde yapılırken, daha sonraları mermerden ve taştan inşa edildi ve hareketsiz bir yapı halini almıştır. Minberin üzerinde küçük ve güzel bir kubbe…
Devamını Oku

Kıble Mescidi – Mescid-i Aksa

Müslümanlar 638 yılında Kudüs'ü fethettiklerinde Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Harem alanı boş bir araziydi. Hz. Ömer önderliğinde Müslümanlar Aksa arazisini imara başladılar ve ilk olarak Kıble Mescidi inşa edildi. Kıble Mescidi ilk olarak Muallak Taşı'nın üzerine koyulacaktı ancak daha sonra Hz. Ömer'in talimatıyla Aksa'nın güneyindeki duvarı ortalayacak şekilde Kıble Mescidi'nin mihrabı yerleştirildi. Kıble Mescidi'nin inşa edilen…
Devamını Oku

İslam Müzesi – Kudüs

1923 yılında İslam Yüksek Konseyi tarafından kurulan İslam Müzesi, önceden günümüzdeki yerinin tam karşısında Ribat el-Mansuri'nin yakınında, İslam vakıflar Müdürlüğü'nün karşısında, Nâzır Kapısı'nın yakınında yer almaktadır. 1929 yılında şimdiki merkezi olan Mescid-i Aksa'nın güneybatı kısmındaki Megaribe Kapısı'nın yakın bir alanına taşınmıştır. Müze köşeli olan iki ayrı salondan oluşmaktadır. Batı salonu Mağribliler Mescidi olarak isimlendirildi ve…
Devamını Oku