Kategori: Kudüs Video

Hızır Kubbesi – Mescid-i Aksa

İnşası 16. yüzyılda tamamlanan Hızır Kubbesi, birbirine taştan kemerlerle bağlı altı mermer sütuna dayanıyor. Kubbenin iç tarafında mihrap şeklinde kıbleyi gösteren kırmızı taşlar bulunuyor. Hızır Kubbesi ismi Kehf Suresi'nin 65-82. ayetlerinde anlatılan Hz. Musa ile Hz. Hızır'a ait kıssanın geçtiği yerin üzerine inşa edildiğinin düşünülmesi üzerine koyuluyor. Kubbenin bulunduğu yer Hz. Hızır ve Hz. Musa…
Devamını Oku

Güney Revakları (Kemerleri)

Abbasiler döneminde inşa edilen Güney Revakları (Kemerleri), Fatımiler ve Osmanlılar döneminde restore edilip günümüze ulaşmıştır. 1893 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından yenilenen kemerlerin (Güney Revakları) en önemli özelliklerinden birisi orta direği üzerinde bir güneş saati bulunmasıdır. Güneş saati 1907 yılında yaptırılmıştır. Bu değerli çalışmalarda büyük emeği olan başta Taha Kılınç olmak üzere tüm Mecra ve…
Devamını Oku

Gavanime Kapısı Minaresi

Gavanime Kapısı'nda yer aldığı için Gavanime Kapısı Minaresi diye isimlendirilen minare, 1278 yılında Sultan Hüsameddin Lâcîn döneminde Kadı Şerafeddin b. Abdurrahman es-Sâhib tarafından inşa edilmiştir. Mescid-i Aksa'nın en büyük minaresi olma özelliği taşıyan Gavanime Kapısı Minaresi, sekiz köşeli bir yapıya sahiptir. İsrail işgal kuvvetlerinin batı tünelinde yaptığı kazılar sebebiyle minarenin temelleri zayıfladı ve bundan dolayı…
Devamını Oku

Fahriye Medresesi

1330 yılında inşa edilen Fahriye Medresesi ismini, burayı inşa eden Kadı Fahreddin Muhammed b. Fadlullah’tan almaktadır. Fahriye Medresesi, ilk zamanlarda dini ilimlerin tahsil edildiği bir medrese olarak kullanılırken sonradan sufi zaviyesi haline çevrilmiştir. Günümüzde İsrail işgal kuvvetlerinin medreseyi yıkması nedeniyle geriye yalnızca bir mescid ve üç farklı odası kalmıştır. Bu değerli çalışmalarda büyük emeği olan…
Devamını Oku

Doğu Batı Revakları

Doğu Batı Revakları, mübarek ve mukaddes Kudüs şehrinde bulunan Mescid-i Aksa içerisindeki kıymetli yapılar arasında yer almaktadır. Doğu Batı Revakları, Dört adet mermer sütundan oluşan Doğu Kemerleri, bir rivayete göre Abbasiler, diğer bir rivayete göre ise Memlüklüler döneminde inşa edilmiştir. Batı Revakları ise Mescid-i Aksa’nın batı köşesinde bulunan 1307-1336 yılları arasında inşa edilmiş yapılardır. Halvethane…
Devamını Oku