Mescid-i Aksa – Kudüs / Miras yok olurken

Selahaddîn Eyyûbî tarafından, 1187’de Kudüs ve Mescid-i Aksa Haçlılardan kurtarıldığında, şehrin farklı noktalarına İslâm coğrafyasının farklı yerlerinden getirttiği toplulukları yerleştirmişti.

Kudüs şehrinde bugün Yahudilerin Batı / Ağlama Duvarı* olarak tanımladıkları bölge, fetihten sonra Fas’tan gelen Müslümanların oturduğu mahalleydi. İsrail, 1967’de Kudüs’ü işgal eder etmez, “Mağribliler Mahallesi” isimli bu bölgede yaşayan 650 Arap’ı buradan uzaklaştırdı.

Mahallenin tarihî evlerini de buldozerlerle yıkarak şimdiki geniş avluyu oluşturdu. Böylece Yahudilerin Batı / Ağlama Duvarı’na direkt erişimi sağlanırken, Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün ortak hafızasını oluşturan büyük bir parça da tarihin derinliklerine gömüldü.

*Burak duvarı

Kaynak: gzt.com

Bir önceki arşiv / dosya için; 

Henüz Yorum Yapılmamış