Filistin Hakkında Yanılgılar / Ahmet Varol

Filistin Hakkında Yanılgılar kitabında, Filistin meselesi hakkındaki yanlış bilgiler, kanaatler ve tahlillerin bu dava konusunda önemli sorumluluklar gerektirdiği düşünülen birtakım hatalı duruşlara sebep olduğundan bahsedilmiştir.

Bu hataların başta geleni ise Filistin davasını sahiplenme konusundaki çekingenliktir. Birçok kesimin hala bu meseleye bir İslam davası, Müslümanların ortak meselesi olarak bakmak yerine bir Arap sorunu olarak yaklaştığı söylenebilir.

Filisin Hakkında Doğru Bilgiler

Filistin Hakkında Yanılgılar , Ahmet Varol

Ahmet Varol'un Filistin Hakkında Yanılgılar adlı eseri  Filistin davasıyla ilgili olarak zihinleri kurcalayan birçok önemli soruya cevap vermeye çalışıyor.

Filistin Hakkında Yersiz İddialar

Filistin halkı sadece topraklarının işgal edilmesi suretiyle değil tarihinin, geçmişinin, değerlerinin çarpıtılması suretiyle de haksızlığa uğratılıyor.

Bugün halâ Türkiye'de birçokları Filistin davasına, kutsal Kudüs ve Mescid-i Aksa davasına mesafeli durmalarına gerekçe olarak Filistinlilerin kendi yurtlarını kendi elleriyle sattıkları iddiasını gösteriyorlar. Bazılarının gerekçeleri ise Filistin halkının Osmanlıya ihanet ettiği iddiasıdır. Birçokları Filistin'de yaşanan gerçeklere bigane kalmakta kendilerini haklı gösterebilmek için bu iki iddianın her ikisinden birden yararlanıyorlar.

Sonuç

Filistin'de hızlı gelişmeler yaşanması sebebiyle şartlar, siyasi ortam ve statü de sürekli değiştiğinden kitabın içeriği yazarı tarafından bir kez daha gözden geçirilmiş ve son baskısı gerekli güncellemelerin yapılmasından sonra yapılmış.

Filistin Hakkında Yanılgılar /Ahmet Varol / Nida Yayınları / 3. Baskı / 156 sayfa

Kaynak: Yeni Şafak / Kültür-Sanat

Ahmet Varol kimdir?

1962 Artvin Yusufeli doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini kendi memleketinde tamamladıktan sonra Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi'nde Hadis dalında yüksek lisans yapan Ahmet Varol, 1984'ten bu yana basın alanında çalışmaktadır. Bu alanda çalışmaya ilk olarak İslam mecmuasının Dış Haberler sorumlusu olarak görev yapmakla başladı. Daha sonra Altınoluk dergisine geçerek bu derginin "İslam Dünyası" bölümünü hazırladı. Bu dergide çalıştığı sırada Erkam Yayınları'nın da editörlüğünü yaptı. Aynı dönemde haftalık olarak yayınlanan Vahdet gazetesinin de Dış Haberler bölümünü hazırlıyor ve bu gazeteye İslam dünyasıyla ilgili yazılar yazıyordu. Ekim 1996 - Ekim 2000 arasında dört yıl süreyle (48 sayı) aylık olarak yayınlanan Vahdet dergisinin Yazı İşleri müdürlüğünü yaptı. Şimdiye kadar birçok periyodik yayın organında İslam dünyası ve genelde dış politikayla ilgili yazıları neşredilen Ahmet Varol'un, Yeni Akit gazetesinde dış politikayla ilgili haftada üç gün yazısı yayınlanmaktadır. Aylık Ribat ve Vuslat dergilerinde de düzenli şekilde yazıları yayınlanıyor. Bunların dışında değişik İslami yayın organlarında farklı zamanlarda İslam dünyasındaki gelişmelerle ilgili yazıları ve Özel FM adlı radyoda da "Dünya Döndükçe" başlıklı periyodik programı yayınlanıyor.

Henüz Yorum Yapılmamış