Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Kuds-i Şerîf (Kudüs Vilayeti Vakıflar Defteri)

“Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Kuds-i Şerîf” isimli Kudüs Vilayeti Vakıfları Defteri, transkript ve aslına uygun basımı 29 Mayıs 2015 tarihinde yapıldı.

1562 tarihli Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Kuds-i Şerîf isimli eser;

"Kanuni Sultan Süleyman zamanında yazılmış bir defterdir. Tahrir defteri diye hatta tapu tahrir defteri diye tabir edilir."

"Bu tapu tahrir defterinde Kudüs vilayetinde bulunan vakıfların gelirleri giderleri tek tek kalem kaleme yazılmıştır. Bu çalışmada toplam 3 bin 494 tahrir defteri ve belge bulunmaktadır."

Arşiv Dairesi Başkanlığında muhafaza edilen evkaf defterlerinden biri olan Kuds-i Şerif Evkaf Defterlerinde peygamberler, sultanlar, melikler, emirler ve şeyhler adına kurulmuş vakıflar yer almakta, bu defterler kutsal Kudüs şehrinin ruhunu  yansıtmaktadır.

Yönetimi altına giren bölgeleri işgal değil imar eden Osmanlı medeniyeti, mübarek ve şerefli belde kabul ettiği Kudüs şehrini de imar etmiş, gelişmesini sağlamış ve yaptığı faaliyetleri kayıt altına alarak muhafaza etmiştir.

Tarih boyunca defalarca işgal edilen, saldırıya uğrayan, hatta yok edilen ve bugün hala büyük acıların yaşandığı Kudüs, Osmanlı medeniyetinin şefkat ve merhametinin göstergesi olan vakıflarla hayat bulmuş ve varlığını muhafaza etmiştir.

Günümüze ulaşan bu kayıtlar da göstermektedir ki; geçmişle olan bağları arşivlerimizde muhafaza edilen Kudüs, bizim geçmişimiz ve manevi değerlerimizdendir.

Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Kuds-i Şerîf

"Kudüs Vilayeti Vakıfları Defteri" adlı bu eserin hazırlanması sürecinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı görev almıştır.

Bir önceki Kudüs kitabı için;

Henüz Yorum Yapılmamış