“Yahudi” ne demektir

Yahudi ibrani ve israili de denilen ve Sami kavimlerinden olan bir ırka ve bu ırkın bağlı bulunduğu dini inanca verilen addır.

 Yahudiler dediler ki: “Allah’ın eli bağlıdır.” Kendi elleri bağlandı/elleri bağlanasıcalar! Söylemiş oldukları lakırdı yüzünden lanetlendiler..” (Maide 64)

Sonunda verdikleri misakı bozdukları için onları lanetledik de kalplerini kaskatı yaptık.” (Maide 13)

İsrailoğulları da denilen  bu kavme Yahudi denilmesi en çok şu şekilde açıklanmaktadır.

Hz.Yakub’un 12 oğlundan en büyük oğulunun  adı Yuda  veya Yahuda olduğu için ,Hz Yakupun çocuklarının hepsine  ve onların nesillerine bu ad verilmiştir.(2)

 

Yahudi yahudilik ırkına mensub insanları temsil eder.Musevi musevilik dinine mensub insanları temsil eder.

En basit tabiriyle yahudilik ırktır musevilik dindir. Hz Musa’nın naklettiği kurallara göre yaşayan,o yolu benimseyenlere Musevi denir..Yahudi Hz. Yakup soyundan gelenleri ifade eder.

Yahudiler museviliği değiştirip siyasallaştıran  kendileri için biz Allah’ın seçilmiş kullarıyız ve daha üstünüz nitelendirmesi yapan özel insanlar guruhu olarak kendilerini addedenlerdir.

Yahudilerin neredeyse tamamı Musevi dinine mensubtur.Musevi dini mensublarının da çoğu Yahudi’dir.Ancak bütün museviler Yahudi değildir.Musevi Türkler Musevi Araplar vardır.İsrail bu konuyu  daha da zorlaştırarak “Bize Musevi demeyiniz,bize yahudi deyiniz “  demektedir.

Kur’an-I kerimde yaklaşık 21 yerde YAHUDİ ile ilgili ayet vardır.

Bunlarda bazıları ;

 

3:67 - İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyandı; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslümandı, müşriklerden de değildi.

 

5:18 - Yahudiler ve hıristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz" dediler. De ki: " O halde niçin günahlarınızdan ötürü (Allah ) size azab ediyor?" Hayır, siz de O'nun yaratıklarından birer insansınız. O dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Nihayet dönüş de O'nadır.

 

9:30 - Yahudiler, "Uzeyir Allah'ın oğlu" dediler, Hıristiyanlar da "Mesih Allah'ın oğlu", dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!

 

 

Kaynakça :

1-İslam Ansiklopedisi  yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 182-184

2- filozof.net

3-wordpress.com

Henüz Yorum Yapılmamış