Davamız Kudüs e-Dergi (Deneme Sayısı)

Davamız Kudüs'ten

Kudüs...

Bir şehirden öte bir davanın adı...

Bir dava ama kimseye ihtiyacı olmayan bir dava...

Davamız Kudüs e-Dergisinin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Kıyamete kadar bekası nebevi haberle sabit;

"Ümmetimden bir tâife dinlerinde zahir / sabit, düşmanlarına karşı galip olurlar. Onlara muhalif olanlar kendilerine zarar veremezler. Allah'ın emri (kıyamet) gelinceye kadar onlar bu halde devam ederler.”

Oradakiler: “Ya Rasulullah! Bunlar nerededirler?” diye sorunca, 'Bunlar, Beytu'l-Makdis'te ve Beytu'l-Makdis çevrelerinde olurlar.' diye buyurdu.” (Ahmed b. Hanbel, h. no: 22320)

Herkesin kendisine ihtiyaç duyduğu bir mekân; En değerli olduğu tartışmasız tek insan, o Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav),

En muazzez olduğu kesin olan topraktan,

Alemlerin sahibine, varılabilecek noktaların en üstününe yükselebilmek için önce “etrafı bereketli kılınmış topraklara” gidiyor...

Allah Resulü (sav) buyurdu ki; “Bu davanın nefere ihtiyacı yok, dava kıyamete kadar baki..”

Bu satırları okuyan için mesaj açık, en kıymetli topraklarda mukim, en muhterem insan olsan da yükselmenin o dünyadaki istasyonu belli..

Bedenin yükselmesi için, Kudüs'e uğraması şart olduğu gibi, tefekkürün zirveye ulaşabilmesi için o zihinde Kudüs'ün yer alması şart..

Cahit Zarifoğlu "Kudüs, bir imtihan kağıdı her mümin kulun önünde" derken bunu kastetmiş olmalı..

Doldur imtihan kâğıdını ve ne kadar samimi, ne kadar ihlaslı bir şekilde Kudüs dersen o kadar yüksel..

Hesap günü şahsi dosyamıza, elinizdeki/ekranınızdaki dergiyi koymak istedik.

Geçer not alacak seviyede olmasa da niyetimiz belli olsun, yerimiz, yönümüz belli olsun..

Herkesin bir topluluğun gölgesini artırdığı dünyada, Kudüs-ü Şerif'i sevenler taifesinin peşine takılıp Üstad Necip Fazıl gibi seslenelim...

Sonsuzluk Kervanı, 'peşinizde ben,

Üç ayakla seken topal köpeğim!'

Bastığınız yeri taş taş öpeyim.

Bir kırıntı yeter kereminizden!

Sonsuzluk Kervanı, peşinizde ben...

Davamız Kudüs Dergi Editörleri

Derginin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bir önceki dosya Oslo anlaşması için 

Henüz Yorum Yapılmamış