Beytü’l-Makdis İle İlgili Hadis-i Şerifler

Mescid-i Aksa'nın (Beytü'l-Makdis), İslâm'da üç mukaddes mescitten biri olduğu Peygamber-i Zîşân Efendimiz (sav) tarafından buyrulmuştur. Müslümanların ilk kıblegâhıdır.

Sizlerle bu bölümde Beytü'l-Makdis ile ilgili Peygamber Efendimiz'in (sav) mübarek dillerinden dökülen hadis-i şerifleri paylaşacağız.

"Orası mahşer ve menşer, yani yeniden diriliş yeridir."

Peygamberimiz Efendimiz’in eşi Hz. Meymune validemiz bir gün, “Ya Resûlallah! Bize Beyt-i Makdis hakkında bilgi verir misin?” der. Allah’ın Resûlü şöyle buyurur: “Orası mahşer ve menşer, yani yeniden diriliş yeridir. Oraya gidin ve içinde namaz kılın. Çünkü orada kılınan bir namaz başka yerdeki bin namaza bedeldir.” Hz. Meymune: “Peki oraya girmeye gücümüz yetmezse ne yapalım ya Resûlallah” dediğinde Rahmet Elçisi şu cevabı verir: “Kandillerini yakmak için zeytinyağı, yakıt hediye gönderin. Kim bunu yaparsa oraya gitmiş ve namaz kılmış gibi olur.’’

(İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 196; Ebû Dâvûd, Salât, 14)

”Süleyman'ın (as) ilk iki dileği gerçekleşmiştir. Üçüncüsünün de kendisine verilmiş olmasını umarım.”

Yine Mescid-i Aksâ ile ilgili önemli bir bilgiyi, Hz. Peygamber (sav) haber vermektedir. O, Hz. Süleyman’ın üç dileği olduğunu söyleyerek şöyle buyurmaktadır: “Davut oğlu Süleyman (as), Beytü'l-Makdis’i inşa edince Yüce Allah’tan üç şey istedi: Birincisi doğru ve isabetli hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini istedi ki, bu kendisine verildi. İkincisi kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar verilmesini istedi. Bu da kendisine verildi. Üçüncüsü mescidin inşaatını bitirdikten sonra, “Bu mescide sadece namaz kılma düşüncesi ile gelen bir kimseyi annesinden doğmuş gibi günahsız olarak oradan çıkarmasını Allah’tan niyaz etti.”

Başka bir nakle göre, Resulullah (sav): ”Süleyman’ın ilk iki dileği gerçekleşmiştir. Üçüncüsünün de kendisine verilmiş olmasını umarım.” dediği rivayet edilmektedir.

(İbn Mace, İkamet, 196; Nesai, Mesacid, 6)

Henüz Yorum Yapılmamış