Keydem Yeruşalayim (İlk Önce Kudüs) Planı

Gerçekleşmeye Başlayan Tehlikeli Plan

Bazı olaylar vardır ki bunların üzerinden geçse bile tekrar tekrar hatırlamak ve hafızada diri tutmak gereklidir. İşte bu olayların en önemlilerinden biri 16.11.2007 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen "Uluslararası Kudüs Buluşması'nda Şeyh Raid Salah’ın yaptığı tarihi konuşmada bahsettiği Keydem Yeruşalayim (İlk Önce Kudüs) planıdır.

Salah konuşmasında, işgalci İsrail tarafından Mescid-i Aksâ’ya ait olan binaların yerine dünyanın en büyük sinagogunu inşa etme projesinin hazırlandığını belirtmiştir. Bunun yanı sıra Mescid-i Aksâ’nın kalan kısımlarına da sinagog inşa edilmesi, yine Mescid-i Aksâ’nın altına ve çevresine tünellerin açılması için projeler hazırlandığını önemle vurgulamıştır.

Şeyh Raid, bu tehlikeli planı konuşması esnasında madde madde özetlemiştir. İşte Şeyh Raid Salah’ın ağzından madde madde “Keydem Yeruşalayim” isimli hain plan;

1. Bizim elimize işgalci İsrail’e ait bir proje geçti. Projenin adı: "Keydem Yeruşalayim." Bunun anlamı ‘İlk Önce Kudüs’ demektir. Bu projede tehlikeli planlar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Planlar 6 yıl içinde Kudüs’ü Yahudileştirmek ve Mescid-i Aksâ’yı ele geçirmek olarak belirtilmektedir.

2. Bu projeyi hazırlayanlar, projenin bir Yahudi ferdinin, bir cemiyetin veya bakanlığın değil,  bizzat İsrail Meclisi'nin (Knesset) görüşü olduğunu iddia ediyorlar.

3. İşgalci İsrail Başbakanı Ehud Barak, 2000 yılında Amerika Başkanı Bill Clinton ile görüşerek projede geçen maddelerle beraber Mescid-i Aksâ’nın yer üstünü Müslümanlara, yer altını Yahudilere verme planını Bill Clinton’a sundu. Planları Bill Clinton onayladı.

4. Projeyi hazırlayanlar planların gerçekleştirilmesi için gerekli çizimlerin hazır olup işgalci İsrail Başbakanı tarafından onaylandığını belirtti. Projelerin tamamının yaklaşık 500 milyon $  olduğunu, bütçenin ve finansörlerin hazır olduğunu da açıkladı. Finansörlerin İsrail Hükümeti, uluslararası güçler, Yahudi finans lobileri, bankerler, cemiyetler ve Batı'dan gelen güçler olduğunu belirtti. Dolayısıyla, finansal desteği tamamlanan projenin hayata geçirilme aşaması kaldı.

5. Projeyi hazırlayanlar, bu projelerin Kudüs’e seyahati ve ticareti hareketlendireceğini ve Kudüs halkına iş alanlarının açılacağını belirterek bizleri aldatmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra müşterek idare altında bir heyet (Yahudi-Müslüman-Hristiyan) oluşturup heyetin görevinin projeleri denetlemek olduğunu açıkladı. Bu şekilde amaçları bizleri kandırmak ve Yahudilerin Kudüs’e ve Mescid-i Aksâ’ya hâkim olmalarını meşrulaştırmaktır. Bu projeleri, siyasi, mali ve medya desteği almak için gizli bir şekilde belirli adreslere göndermektedirler.

6. Projedeki en tehlikeli maddeler:

 • Megâribe Kapısı yolunu tamamen yok edip, yerine Mescid-i Aksâ'ya saldırı yapacaklarında askeri araçları geçirmek için bir yol açıp kapı yapmak.
 • Burak Mescidi'ne (Mescid-i Aksâ'nın içinde bulunan namazgâh) girebilmek için bir kapı açmak ve mescidi Yahudi sinagoguna dönüştürmek.
 • Mescid-i Aksâ’ya ait olan bir binanın yerine dünyanın en büyük sinagogunu inşa etmek. Bu bina tarihi bir bina olup ismi Tenkiziyye Medresesi’dir. Osmanlı zamanında mahkeme olarak kullanılmıştır. Yapacakları bu sinagoga Mescid-i Aksâ’nın avlusunun bir kısmını ilave edip genel avlu haline getirecekler.
 • Mervan Mescidi’nin altından tünel açıp Mescid-i Aksâ’nın içine kapı açılması.
 • Mescid-i Aksâ’nın güneyinde bulunan üçgen kapıyı açıp Yahudilerin Mervan Mescidi'ne girmelerini sağlayıp, bu mescidi sinagog haline dönüştürmek. Yine Mescid-i Aksa’nın güneyinde bulunan Müfred Kapısı'nı (tekli)  eski Mescid-i Aksâ’ya girişi sağlamak için açıp orayı sinagoga dönüştürmek.
 • İşgalci İsrail askerlerinin Mescid-i Aksâ’ya saldırıda bulunabilmeleri ve Müslümanlardan gelecek protestoları önlemek için Mescid-i Aksâ’nın batı duvarından Mescid-i Aksâ’nın içine tünel açmak.
 • Mescid-i Aksâ'nın doğu duvarında bulunan Rahmet Kabristanı'ndaki sahabe kabirlerini kaldırıp bir teleferik istasyonu kurmak. Bu teleferik Zeytin Dağı'nda bulunan Yahudi kabristanından hareketle Mescid-i Aksâ'ya bağlantılı olacak şekilde planlanmış olup Rahmet Kabristanı'nın altına da geçit yapılacaktır.
 • İkinci tapınağın (bu projeyi hazırlayanların uydurma iddiası) kalıntılarını bulmak için Kubbet-üs Sahra ve Kıble Cami’nin aralarında yeraltından başlanmış olan kazılara devam etmek.
 • Mescid-i Aksâ’nın güney duvarında bulunan, Silvan Mahallesi'ndeki Kudüs halkının evlerini yıkıp yerine Yahudi yerleşim yerleri kurmak.
 • Mescid-i Aksâ’nın içinde bulunan Kubbet-üs Sahra ile Kıble Cami’nin arasına tapınak inşa etmek.
 • Mescid-i Aksâ’nın doğusunda kapalı olan Rahmet Kapısı'nı yıkıp, yerine güvence geçidi oluşturmak için büyük bir kapı yapmak.
 • Kudüs Surları hizasında Mescid-i Aksâ’nın çevresine çeşitli tüneller ve köprüler inşa etmek.

Şeyh Raid Salah’ın bu planları ortaya çıkartarak kamuoyuna açıklamasının üstünden yıllar geçti.

Bugün gelinen noktada bu planın bir parçası olan Megâribe Kapı yolunun yıkımı gerçekleştirilip yerine askeri araçların geçişine olanak sağlayan bir demir köprü inşa edilmiştir. Ayrıca belirtilen noktalarla birlikte başka noktalarda da Mescid-i Aksâ altındaki kazılar devam ediyor. An itibariyle Mescid-i Aksâ’nın çevresinde ve altında birçok sinagog inşa edilmiş vaziyettedir.

İlk kıblemiz mübarek Mescid-i Aksâ’mızın avlusuna gerçekleştirilen baskınların arttığını ve her geçen gün durumun daha kötüye gittiğini görüyoruz. Geçmişte ortaya çıkan bu tehlikeli ve kirli plan bugün bir bir gerçekleşmeye başladı.

Müslümanlar olarak bu durum karşısında sessiz kalmayıp peygamber mirası Mescid-i Aksâ’ya sahip çıkmalı ve Kudüslü Müslüman kardeşlerimizi desteklemeye devam etmeliyiz.

UNUTMAYIN!

Bu yazıyı okuduktan sonra bir başka Müslüman kardeşimizi de bu vahim durum hakkında bilgilendirmeniz Kudüs için yapacağınız en önemli çalışmalardan biri olacaktır.

Kaynak: Mirasımız Derneği

Henüz Yorum Yapılmamış