Tag Archives: yahudi

“Yahudi Mezhepleri” nelerdir

Yahudi mezheplerini üç ana-grupta incelemek mümkündür: 1- Makkabiler devrinde (M.Ö. II. yüzyıl) mevcut olan Hristiyanlık Öncesi mezhepler.(ki bunlar 5 adettir) 2- İslâm'dan sonraki yahudi mezhepleri. (ki bunlar 4 adettir) 3- Günümüz yahudi mezhepleri.(ki bunlar 5 adettir) Hıristiyanlık öncesi Yahudi mezhepleri şunlardır; 1-Hasidîler  2- Ferisîler 3-Sadukîler 4-Essnîler 5- Zelotlar a) Hasidîler;  Siyasete ilgi duymamışlardır, kendilerini Süleyman…
Devamını Oku