Tag Archives: Hz. Ömer

Hz.Ömer (r.a)

Asıl adı Ebû Hafs Ömer b. el-Hattâb b. Nüfeyl b. Abdiluzzâ el-Kureşî el-Adevî’dir. Fil Vak‘ası’ndan on üç yıl kadar sonra, diğer bir rivayete göre ise Büyük (Dördüncü) Ficâr savaşından dört yıl kadar önce Mekke’de doğdu. Baba tarafından soyu câhiliye döneminde Kureyş kabilesinin sefâret işlerine bakan Adî b. Kâ‘b kabilesine ulaşır ve Kâ‘b b. Lüey’de Hz.…
Devamını Oku

Kudüs Tarihi / Dr. Musa İsmail Basit – Dr. Hamza Zib Mustafa*

Kudüs tarihi geçmişten günümüze detaylı bir biçimde incelendiğinde şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır. İslam ümmeti Kudüs'e hadim olduğunda gücünün zirvesinde olmuş, ümmet zayıf düştüğünde ise Kudüs işgallere maruz kalmıştır. İslam ümmetinin ahvali Kudüs kıstası ile ölçülmüştür. Kudüs tarihi, işgal dönemleri irdelendiğinde kutsal şehir Kudüs'ün geçen yüzyıldan beri süren işgali, ümmetin zayıflığının ve dağılmışlığının bir sonucudur.…
Devamını Oku