IV.BALDWIN

IV.BALDWIN (1161-1185) Tarihte meydana gelmiş birçok olay kendisinden sonra meydana gelecek olayların başlamasında bir domino taşı etkisi yaratmıştır. Bu domino taşlarından en önemli olanlarından biri de hiç şüphesiz Selahattin Eyyubi’nin Kudüs’ü ele geçirmesidir. Üç büyük dinin...

Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a)

Ebu Ubeyde bin Cerrah (r.a.) Hayatı Hz. Muhammed (sav) yaşarken cennetle müjdelenen on kişiden (aşere-i mübeşşere) biri olan Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah (r.a.), hicretten kırk yıl önce 583 yılında doğdu. Hz. Peygamber’in onuncu dedesi olan...

Davamız Kudüs e-Dergi (Deneme Sayısı)

Davamız Kudüs'ten Kudüs... Bir şehirden öte bir davanın adı... Bir dava ama kimseye ihtiyacı olmayan bir dava... Davamız Kudüs e-Dergisinin tamamına ulaşmak için tıklayınız. Kıyamete kadar bekası nebevi haberle sabit; "Ümmetimden bir tâife dinlerinde zahir / sabit, düşmanlarına karşı galip...

II.WILHELM

II.WILHELM (1859-1941) Son Alman imparatoru ve Prusya kralı olan II. Wilhelm (Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen),  1859’da Berlin’de doğmuş, 1941’de Hollanda’da ölmüştür. Babası veliaht III. Friedrich, annesi ise İngiltere Kraliçesi Kraliçe Victoria'nın büyük kızı Victoria’dır. Böylece,...

HZ.MERYEM

   Hz. Süleyman (a.s.)’ın soyundan gelen İmran, İsrailoğullarının ileri gelenlerindendi. Hanımı Hanne ile Hz. Zekeriya (a.s.)’ın hanımı kardeştiler. Hz. Zekeriya’nın da, İmran’ın da çocuğu olmuyordu. Hanne bu duruma çok üzülüyor, fakat bunun Allah’tan gelen bir...

KRAL HİRODES

Milattan önce 73 yılında Güney Filistin’de doğup, milattan sonra 4 yılında Jericho’da ölmüş bir yahudi kralıdır. Babası, Filistin’i işgal eden Romalıları desteklemiş, M.Ö. 47 yılında Caesar tarafından ülkenin yöneticiliğine atanmıştır. Roma Senatosu, komutan Büyük...

Oslo Anlaşması (13 Eylül 1993)

Oslo Anlaşması, İsrail Hükümeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında ilk defa 1993 yılında barış sürecini başlatmak için imzalanmıştır. Anlaşmanın ana destekçisi Amerika Birleşik Devletleri idi. Bu da birinci anlaşmanın Washington'da neden imzalandığını açıklıyordu. Oslo...

Yasa Dışı Yahudi Yerleşimleri

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği "Yasa dışı Yahudi yerleşimleri" uluslararası hukuk uyarınca kanun dışı olduğu tüm dünya kamuoyu tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir. İlk yasa dışı yerleşimler, 1948 öncesi siyonist hareketin ve ardından...

Hz.Ömer (r.a)

Asıl adı Ebû Hafs Ömer b. el-Hattâb b. Nüfeyl b. Abdiluzzâ el-Kureşî el-Adevî’dir. Fil Vak‘ası’ndan on üç yıl kadar sonra, diğer bir rivayete göre ise Büyük (Dördüncü) Ficâr savaşından dört yıl kadar önce Mekke’de...

EN ÇOK OKUNANLAR

“Yahudi Bayramları” nelerdir?

Musevi dini bayramları ve kutsal günleriyle musevi dinine ilişkin diğer anma, kutlama ve oruç günleri “İbrani Takvimi” esasına göre düzenlenmiş olup, miladi takvime göre...

Kudüs İle İlgili Âyetler

EN YENİ İÇERİKLER