Silsile Kubbesi – Kudüs

0
Silsile Kubbesi, miladi 691 yılında Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından inşa edilmesi için emir verilen kubbedir. Kubbetü's Sahra'nın doğusunda bulunan kubbe, Kubbetü's Sahra gibi altıgen şeklinde fakat yapı olarak daha küçüktür. Bazı tarihi kaynaklarında...

Silsile Kapısı Minaresi – Kudüs

0
Mescid-i Aksa'nın batı kısmında bulunan Silsile Kapısı'nın üzerinde, aynı bölgedeki revakların hemen yanında bulunan Silsile Kapısı Minaresi, 1329 yılında Emir Seyfeddin Tenkez b. Abdullah en-Nâsırî tarafından inşa ettirilmiştir. 1922'de yaşanan Kudüs depremi esnasında ciddi zarar...

Ruhlar Kubbesi – Kudüs

0
Kubbetü's Sahra'nın avlusunda yer alan Ruhlar Kubbesi, 16. yüzyılda inşa edilmiştir. Birbirine sekiz ayrı kemerle bağlanmış olan mermer sütunların bir kubbe ile birleştirilmesinden meydana gelir. Ruhlar mağarasına yakınlığından ötürü Ruhlar Kubbesi ismiyle anılmaktadır. Bu değerli çalışmalarda...

Rahmet Kapısı – Kudüs

0
Mescid-i Aksa'nın doğu yönündeki surların üzerinde bulunan Rahmet Kapısı, “Tövbe Kapısı' diye de isimlendirilir. Hristiyan literatürüne göre Altın Kapı da denmektedir. Bu kapılar Mescid-i Aksa'nın zemininden birkaç basamak aşağıya inilen, yüksek bir binanın içerisinde bulunur.Yan...

Nebi Mihrabı – Kudüs

0
Miraç Kubbesi'nin yakınında bulunan Nebi Mihrabı, Hz. Peygamber'in Miraç gecesi tüm peygamberlere ve meleklere imam olup namaz kıldırdığına inanılan yeri işaretlemek amacıyla o noktaya inşa edilmiştir. Kubbetü's Sahra'nın kuzeybatısında bulunan kubbenin ve mihrabın yapılması iki...

Nahiv Kubbesi – Mescid-i Aksa

0
Nahiv Kubbesi, 1207 yılında Melik Muazzam İsa tarafından inşa ettirilmiştir. Arap dilini öğretmek ve nahiv ilmini tahsil ettirmek amacıyla kurulan Nahivciler Medresesi'ne ilave ediliyor. Medreseye nisbetle kubbeye Nahiv Kubbesi ismi veriliyor. Yapının kuzey cephesinde “Hayırsız Evlatlar'...

Musa Kubbesi – Mescid-i Aksa

0
Mescid-i Aksa'nın batısında yer alan Musa namazgahının ortasında bulunan Musa Kubbesi, 1250 yılında Eyyubiler döneminde inşa edildi. O yıllarda büyük alimlerin ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla bir mekan tahsis etmek istiyorlar ve bu mekan bu amaçla...

Muhammediye Kubbesi

0
1700 yılında Osmanlı padişahı Sultan II. Mustafa zamanında, dönemin Kudüs valisi Muhammed Bey tarafından inşa ettirilen Muhammediye Kubbesi, Kubbetü's Sahra'nın kuzeybatısında bulunuyor. Kubbenin içerisinde iki oda bulunuyor ve bu odaların biri zemin kısmında, diğeri de...

Mirac Kubbesi – Kudüs

0
Emeviler döneminde burada bulunan başka bir kubbenin yerine inşa edilen Mirac Kubbesi, Hz. Peygamber'in Mirac'a yükselişinin bir hatırası olarak inşa ettiriliyor. Mirac Kubbesi otuz sütunun taşıdığı sekizgen şeklinde bir yapıdan meydana geliyor. Kubbenin içerisinde güney...

Kubbetü’s Sahra – Kudüs

0
Kubbetü's Sahra, Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından inşa ettirilmiş, yapımı 692 yılında tamamlanmıştır. İslam mimarisinde günümüze kadar ulaşan en eski ve en güzel örneklerden biri olan Kubbetü's Sahra, Hz. Peygamber'in Miraç'a yükseldiğine inanılan Muallak...

EN ÇOK OKUNANLAR

“Yahudi Mezhepleri” nelerdir

0
Yahudi mezheplerini üç ana-grupta incelemek mümkündür: 1- Makkabiler devrinde (M.Ö. II. yüzyıl) mevcut olan Hristiyanlık Öncesi mezhepler.(ki bunlar 5 adettir) 2- İslâm'dan sonraki yahudi mezhepleri. (ki...

“Yahudi” ne demektir

EN YENİ İÇERİKLER