Ana Sayfa Yazarlar Yazar Davamız Kudüs

Davamız Kudüs

39 POSTS 0 Yorumlar

Burak Duvarı

Yahudiler ‘Süleyman Mabedi’nin kaybı sebebiyle’ ağlayarak bu duvarın önünde dua ettiklerinden, Mescidi Aksa’nın batı duvarını ‘Ağlama Duvarı’ diye adlandırmışlardır. Ancak, batı dünyasında Ağlama Duvarı-Wailing Wall olarak bilinen yerin gerçek adı Burak Duvarı olup, İslam...

Teşekkürler

25.04.2019 TARİHİNDE ÜSKÜDAR GENÇLİK MERKEZİNDE DÜZENLEDİĞİMİZ MEHMET ESMER VE SAMIR SIYAM’IN(EBU KUTEYBE) KONUK OLARAK KATILDIĞI KONFERANSIMIZA YOĞUN KATILIM GÖSTEREN TÜM TAKİPÇİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.  

Konferansa Davet

25 Nisan 2019 tarihinde  “İslam ve Diğer Dinlerde Kudüs-Osmanlı Devrinde Kudüs”konulu  konferansa davetlisiniz. Katılımcılar :   Mehmet ESMER : Beytülmakdis Mihmandarı Ebu Kuteybe (Samir SIYAM) : Beytülmakdis Müderrisi   PROGRAM  19:00 Resim Sergsi 19:30 Açılış Konuşması 19:45  Kur'anı Kerim Tilaveti 20:00  Eğitimci Yazar Ali Yelgün Takdim Konuşması 20:15  Konferans...

Kanuni Sultan Süleyman

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Kanuni Sultan Süleyman, 10. Osmanlı padişahıdır. Kanuni Sultan Süleyman kırk altı yıllık hükümdarlık yaparak Osmanlı tahtında en uzun süre kalan hükümdar olmuştur. Bu dönemde Osmanlı hakimiyeti doruk noktasına ulaşmış, bir taraftan fetihler...

MEĞARİBE MAHALLESİ TARİHİ

Selahaddin Eyyubi 1187 yılında Kudüs’ü haçlılardan geri almayı başardığında ordusunda bulunan çok sayıda Mağripli (Fas) askeri  Mescid-i Aksa’nın güney batısında bulunan bölgeye yerleştirdi. Ardından, 1189 yılında ise Selahaddin Eyyûbî’nin oğlu Şam Valisi Melik Efdal tarafından...

“Yahudi Mezhepleri” nelerdir

Yahudi mezheplerini üç ana-grupta incelemek mümkündür: 1- Makkabiler devrinde (M.Ö. II. yüzyıl) mevcut olan Hristiyanlık Öncesi mezhepler.(ki bunlar 5 adettir) 2- İslâm'dan sonraki yahudi mezhepleri. (ki bunlar 4 adettir) 3- Günümüz yahudi mezhepleri.(ki bunlar 5 adettir) Hıristiyanlık öncesi...

“Yahudi Bayramları” nelerdir?

Musevi dini bayramları ve kutsal günleriyle musevi dinine ilişkin diğer anma, kutlama ve oruç günleri “İbrani Takvimi” esasına göre düzenlenmiş olup, miladi takvime göre bazı gün kaymaları olsa da, ibrani takvimine göre her yıl...

“Kibbutz” ne demektir?

Kibbutz  ibranicede, "topluluk" veya "birlikte" anlamına gelir.  İsrail‘de ortaklaşa kullanılan yerleşim bölgesinin adı olarak kullanılmakta olup, kolektif çiftlik anlamına gelir. Kibbutzların İsrail‘in kuruluşunda çok önemli bir etkisi oldu.İlk kibbusz 1909 yılında kuruldu. Bugün 100...

“Cihad” ne demektir

Cihad Nedir? Güç ve gayret sarfetmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkânları kullanmak anlamına gelen Cihad kelimesi Arapça’da cehd kelimesinden türemiştir.(TDV İslam Ansiklopedisi, Cihad)  İslami kaynaklarda ise İslâm`ın yükselmesi, İslam’ın ve Müslümanların korunması...

Yavuz Sultan Selim

9.Osmanlı Padişahı, 88. İslam Halifesi, Hâdim'ul-Harameyn'uş-Şerifeyn (Mekke ve Medine'nin Hizmetkârı) Yavuz Sultan Selim 1470 yılında Amasya’da doğdu. Babası II. Bayezid, annesi Dulkadiroğulları Beyliğinden Gülbahar Hatun’dur. Yavuz Selim, babası II. Bayezid tarafından 1491-1512 yılları arasında...